Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Ki veheti igénybe?

 • A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Bárki igénybe veheti, akinek a gondozási szükséglete azt megkívánja.

 Miben tudunk segíteni?

 A házi segítségnyújtás során az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.

 

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozó feladata ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A gondozók hétfőtől – péntekig 07:30 – 15:50 között látogatják meg otthonukban a gondozást igénybe vevőket. A személyes találkozások sűrűsége illetve időtartama a kérelmező állapotától függ. A szolgáltatás során alapápolási feladatokat végzünk.

Az ellátás térítési díj köteles, melynek mértéke az ellátott jövedelmétől és a gondozási órák mennyiségétől függ.

 Hogyan lehet igényelni?

 • az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik,
 • a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében kerül megállapításra, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

 Hogyan jutok hozzá kérelem nyomtatványhoz?

 • az intézmény honlapjáról letölthető;
 • az Alapszolgáltatási Centrum Központi irodájában személyesen is átvehető;
 • a térség településein az Önkormányzat és a családsegítő munkatárs, házi gondozó segítségével

Hol lehet a kérelmet (mellékletekkel együtt)  benyújtani?

 • személyesen, ügyfélfogadási időben az Alapszolgáltatási Centrum központi irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.);
 • postai úton történő továbbítással;

Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • elbírálást követően nyilvántartásba vesszük;
 • megállapodás megkötésére kerül sor;
 • a kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik;

Az alábbi településeken érhető el a szolgáltatás

Házi segítségnyújtás – Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Dunasziget, Dunakiliti, Halászi, Püski, Lipót, Kisbodak, Darnózseli, Ásványráró, Lébény, Mosonszentmiklós, Újrónafő, Mosonszolnok, Jánossomorja,