Házi segítségnyújtás igénylés

Házi segítségnyújtás

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (gondok) szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Mellékelni kell az adott évre érvényes jövedelmet igazoló dokumentum másolatát.

Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a házi orvos vagy kezelő orvos tölti ki.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet aszerint, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükségletvizsgálat a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerinti Értékelő adatlapon történik, melyet a kérelem Egészségi állapotra vonatkozó igazolásával együtt a háziorvossal vagy kezelőorvossal a rá vonatkozó szakkérdések tekintetében ki kell töltetni.

A kitöltött kérelmet postai úton, személyesen, vagy elektronikusan az Alapszolgáltatási Centrum

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
Telefon: 96/206-041 vagy + 36/20/851-2781
e-mail: alapsziroda@szocmkt.hu – lehet benyújtani.

Ügyfélfogadási Idő:

Hétfő – Csütörtök 8,00 – 15, 00 óráig

Pénteken: 8,00 -13,00 óráig

 A beérkezett kérelmeket a szakmai vezető előgondozást követően elbírálja majd, a beérkezések sorrendjében az intézmény azt nyilvántartásba veszi és a kapacitások függvényében indulhat a szolgáltatás nyújtása, azt megelőzően a kérelmezővel az intézmény megállapodást köt. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azt írásban, indoklással kell a szolgáltatónak megtenni.

A házi segítségnyújtás során az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozó feladata ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A gondozók hétfőtől – péntekig 07:30 – 15:50 között látogatják meg otthonukban a gondozást igénybe vevőket. A személyes találkozások sűrűsége illetve időtartama a kérelmező állapotától függ. A szolgáltatás során alapápolási feladatokat végzünk.

Az ellátás térítési díj köteles, melynek mértéke az ellátott jövedelmétől és a gondozási órák mennyiségétől függ.

Az alábbi településeken érhető el a szolgáltatás

Házi segítségnyújtás – Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Dunasziget, Dunakiliti, Halászi, Püski, Lipót, Kisbodak, Darnózseli, Ásványráró, Kimle, Károlyháza, Lébény, Mosonszentmiklós, Újrónafő, Mosonszolnok, Jánossomorja

 

 A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, mely attól függ, hogy az igénybevevőnek mekkora jövedelme van.

 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 jövedelmi kategória

 fizetendő térítési díj Ft/óra személyi gondozás/segítés

 0 Ft

 0 Ft

 1 Ft – 35.625 Ft

 150 Ft

 35.626 Ft – 42.750 Ft

 200 Ft

 42.751 Ft – 57.000 Ft

 320 Ft

 57.001 Ft – 71.250 Ft

 420 Ft

 71.251 Ft – 85.500 Ft

 520 Ft

 85.501 Ft – 99.750 Ft

 620 Ft

 99.751 Ft – 114.000 Ft

 720 Ft

 114.001 Ft – 128.250 Ft

 820 Ft

 128.251 Ft – 142.500 Ft

 920 Ft

 142.501 Ft – 156.750 Ft

 1.000 Ft

 156.751 Ft – 171.000 Ft

 1.200 Ft

 171.001 Ft – 213.750 Ft

 1.500 Ft

 213.751 Ft – 256.500 Ft

 1.700 Ft

256.501 Ft – felett

1.900 Ft