ÉTKEZTETÉS

Étkeztetés

Ki veheti igénybe?

 • Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújtunk legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára – a népkonyha kivételével – az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Milyen irat igazolja a szociális rászorultságot?

 • az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány;
 • az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi orvosi igazolás;
 • a súlyos fogyatékosság igazolására fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy jogosultságát megállapító irat;
 • pszichiátriai betegség, illetve szenvedélybetegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény;
 • a hajléktalanság igazolására a lakcímkártya másolata;

Hogyan lehet az étkezést igényelni?

 • az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, tehát nyomtatványt kell kitölteni;
 • a kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot, illetve a diétás étkezés szükségességét igazoló iratokat, illetve azok másolatát;
 • a kérelem része  egy „Jövedelemnyilatkozat” elnevezésű irat, melyhez mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. A szolgáltatás térítési díj köteles.

Hogyan jutok hozzá kérelem nyomtatványhoz?

 • az intézmény honlapjáról letölthető;
 • az Alapszolgáltatási Centrum irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.) személyesen is átvehető;
 • településen a családsegítő, önkormányzat munkatársainál is lehet kérni nyomtatványt.

 Hol lehet a kérelmet (mellékletekkel együtt) benyújtani?

 • személyesen, ügyfélfogadási időben az Alapszolgáltatási Centrum központi irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mhály u. 5.);
 • postai úton történő továbbítással;

 Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • nyilvántartásba vesszük a kérelem nyomtatvány, a szakmai vezető döntése után
 • megállapodás megkötésére kerül sor;
 • a kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik;

Meddig vehetem igénybe az étkeztetést?

 • ameddig a jogosultság feltételei fennálnak;
 • ameddig az étkezés térítési díja rendszeresen megfizetésre kerül;

 Hogyan jutok hozzá az ételhez?

Az étkeztetés szolgáltatási formái a szociális konyha. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően került megszervezésre. Így lehetőség van az étel: 

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással;
 • elvitelének lehetővé tételével;
 • lakásra szállításával;

 Étkeztetés-Mosonszentmiklós kivételével valamennyi társult településen tudjuk biztosítani

Főzőkonyhák:

Futura Szolgáltató Központ – Mosonmagyaróvár területén

Egyetem Étterem és Konyha Kft. – Jánossomorja, Várbalog, Levél Mosonszolnok, Újrónafő Hegyeshalom Dunasziget, Rajka, Mosonudvar, Bezenye,  Lébény, Mecsér, Dunakiliti, Feketeerdő, Dunasziget, Halászi

Tonomár Gábor EV. Tonic Menü – Ásványráró, Kimle, Károlyháza, Hédervár, Darnózseli, Máriakálnok, Halászi, Kisbodak, Püski, Dunaremete, Lipót,