ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTEL

Étkezés igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (gondok) szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Mellékelni kell az adott évre érvényes jövedelmet igazoló dokumentum másolatát.
Diétás étkezés igénylése esetén a kérelemhez mellékelni kell a szakorvosi javaslatot.
Étkeztetés igénylése esetén szociálisan rászoruló személy, aki 31/2023 (X.13.) Ök rendelet 5.§. (1) bek. rászorulónak kell tekinteni:

  1. kora alapján azt a személyt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, és ezt arra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
  2. egészségi állapota alapján azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt – a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján – olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,
  3. fogyatékossága alapján azt a személyt, aki rászorultságát fogyatékosságának fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja, és önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,
  4. pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, és pszichiátriai vagy szenvedélybetegségét háziorvosi vagy kezelőorvosi szakvéleménnyel igazolja,
  5. hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy ha bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

A rászorultság tényét a dokumentum kérelemhez történő csatolásával igazolni szükséges.
A kitöltött kérelmet postai úton, személyesen, vagy elektronikusan az Alapszolgáltatási Centrum címén

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.

Telefon: 96/206-041 vagy + 36/20/851-2781
e-mail: alapsziroda@szocmkt.hu lehet benyújtani.

Ügyfélfogadási Idő:

Hétfő – Csütörtök 8,00 – 15, 00 óráig
Pénteken: 8,00 -13,00 óráig

A kérelem elbírálása után, a beérkezések sorrendjében az intézmény azt nyilvántartásba veszi és a kapacitások függvényében indulhat a szolgáltatás nyújtása, azt megelőzően a kérelmezővel az intézmény megállapodást köt. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azt írásban, indoklással kell a szolgáltatónak megtenni.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, mely attól függ, hogy az igénybevevőnek mekkora jövedelme van.

 

 ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL, ELVITELLEL ÉS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

 

 Étkezés helyben fogyasztással, elvitellel

 Étel házhoz szállításának díja

 jövedelmi kategória

 fizetendő térítési díj Ft/nap

 fizetendő térítési díj Ft/nap

 0 Ft

 0 Ft

 0 Ft

 1 Ft – 35.625 Ft

 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft

 47,24 Ft + Áfa = 60 Ft

 35.626 Ft – 42.750 Ft

 102,36 Ft + Áfa = 130 Ft

 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft

 42.751 Ft – 57.000 Ft

 157,48 Ft + Áfa = 200 Ft

 59,06 Ft + Áfa = 75 Ft

 57.001 Ft – 71.250 Ft

 220,47 Ft + Áfa = 280 Ft

 62,99 Ft + Áfa = 80 Ft

 71.251 Ft – 85.500 Ft

 299,21 Ft + Áfa = 380 Ft

 66,93 Ft + Áfa = 85 Ft

 85.501 Ft – 99.750 Ft

 370,07 Ft + Áfa = 470 Ft

 78,74 Ft + Áfa = 100 Ft

 99.751 Ft – 114.000 Ft

 433,07 Ft + Áfa = 550 Ft

 82,68 Ft + Áfa = 105 Ft

 114.001 Ft – 128.250 Ft

 535,43 Ft + Áfa = 680 Ft

 86,61 Ft + Áfa = 110 Ft

 128.251 Ft – 142.500 Ft

 614,17 Ft + Áfa = 780 Ft

 90,55 Ft + Áfa = 115 Ft

 142.501 Ft – 156.750 Ft

 708,66 Ft + Áfa = 900 Ft

 94,49 Ft + Áfa = 120 Ft

 156.751 Ft – 171.000 Ft

 866,14 Ft + Áfa = 1.100 Ft

 110,24 Ft + Áfa = 140 Ft

 171.001 Ft – 213.750 Ft

 1.023,62 Ft + Áfa = 1.300 Ft

 125,98 Ft + Áfa = 160 Ft

 213.751 Ft – 256.500 Ft

 1.181,10 Ft + Áfa = 1.500 Ft

 157,48 Ft + Áfa = 200 Ft

 256.501 Ft – felett

1338,58 Ft +Áfa = 1.700 Ft

196,85 Ft + Áfa = 250 Ft

 * Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.