SZAKÁPOLÁS A BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONÁBAN

A szakápolás célja, feladata:

A tartós bentlakásos elhelyezést igénybe vevő gondozottak szakápolási feladatainak ellátása, akik részére az intézmény háziorvosa, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szakorvos szakápolást rendel el. A szolgáltatás a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet alapján folytatja működését. A Szt. 68/A. § (3) bekezdése előírja, hogy bentlakásos intézménybe csak olyan személy vehető fel, akinek gondozási szükséglete III. fokozatú, ezért az elmúlt években kifejezetten magas gondozási szükséglettel bíró lakók költöznek be az otthonokba, így egyre több szakápolási tevékenység elvégzésére van szükség.

Intézményeinkben egyre magasabb számban jelentkezik a tartós sebek szakápolásának feladatai, a mozgásukban korlátozott ellátottjaink esetében a vizsgálati anyagok, váladékok helyben történő levételének szükségessége.

Diagnosztikai vizsgálatok, pl. EKG helyben elvégzése, oxygén terápia biztosítása. A demenciával élő idősek esetében a betegség előrehaladásával nyelési nehézség, mozgás képtelenség alakul ki, ezért szükséges a szakápolási feladatok elvégzése.

Gyorsabb és hatékonyabb betegellátást tesz lehetővé, ha az intézményben végezhető otthoni szakápolási tevékenység biztosítottá válik, így a lehető legrövidebb idő alatt a beteg hozzá jut az ellátáshoz.

Egyes törések, vagy súlyos, hosszú fekvéssel járó betegségek után elengedhetetlenül szükséges a szakszerű tornáztatás mielőbbi megkezdése, vagy folytatása, hiszen ez az egyik feltétele a mielőbbi gyógyulásnak, és az esetleges szövődmények elkerülésének. Sokéves tapasztalataink azt mutatják, hogy az idős, főleg demenciával élő lakóink nehezen fogadnak el új embereket, nagyobb bizalommal vannak a már jól ismert gondozók felé.