Naposház igénylés

Naposház – Fogyatékossággal élők nappali intézménye

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (gondok) szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

 

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Mellékelni kell az adott évre érvényes jövedelmet igazoló dokumentum másolatát.

Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a házi orvos vagy kezelő orvos tölti ki. A fogyatékossággal élők nappali ellátásának igénybevételéhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló szakértői véleményt, vagy a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

Elsősorban felnőtt korú, fogyatékossággal és/vagy autizmussal érintett személy részére veheti igénybe az ellátást. Aki részben önálló, de támogatást igényel, egyúttal önként és szívesen csatlakozik egy lelkes sorstárs csoporthoz. Nyitottan áll a mindennapi akadályok leküzdéséhez, melyhez szakszerű segítséget kaphat. Megragadja a lehetőséget a szabadidős rendezvények és az önkifejezést segítő szakkörök megismerésében.

A Fogyatékossággal élők nappali intézményét igénybe veheti aki:

  • betöltötte a 3. életévét
  • nem tanúsít veszélyeztető magatartást
  • önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szorul
  • nem igényel orvosi ellátást, állandó ápolást

 


A kitöltött kérelmet postai úton, vagy személyesen, vagy elektronikusan

kell eljuttatni a szolgáltatás telephelyére:

 

Naposház – Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye

9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.

szakmai vezető: Borsos Eszter

elérhetőségek : 06/20/531-96-60; 06/96/206-220 naposhaz@szocmkt.hu  

 

A szolgáltatás igénybevétele térítési díj köteles, mely az ellátott jövedelmétől függ.

Fogyatékossággal Élők Nappali intézménye

 

 Fogyatékos Személyek Nappali ellátása

Gyermekkorú igénybevevő esetén, továbbá nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül

 jövedelmi kategória

fizetendő térítési díj/nap

fizetendő térítési díj/nap

 0 Ft

0 Ft

0 Ft

 1 Ft – 35.625 Ft

140 Ft

70 Ft

 35.626 Ft – 42.750 Ft

230 Ft

105 Ft

 42.751 Ft – 57.000 Ft

320 Ft

150 Ft

 57.001 Ft – 71.250 Ft

450 Ft

200 Ft

 71.251 Ft – 85.500 Ft

610 Ft

260 Ft

 85.501 Ft – 99.750 Ft

770 Ft

300 Ft

 99.751 Ft – 114.000 Ft

900 Ft

330 Ft

 114.001 Ft – 128.250 Ft

1.015 Ft

370 Ft

 128.251 Ft – 142.500 Ft

1.115 Ft

410 Ft

 142.501 Ft – 156.750 Ft

1.200 Ft

470 Ft

 156.751 Ft – 171.000 Ft

1.400 Ft

550 Ft

 171.001 Ft – 213.750 Ft

1.650 Ft

650 Ft

213.750 Ft – felett

1.950 Ft

800 Ft