NAPOSHÁZ – FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYE

Naposház – FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYE

Intézményünk küldetés mondata: Bánj úgy velem, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak, ha az én helyzetemen lennél!

A fogyatékossággal élő és autista személyek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. A szolgáltatásnak minden esetben azt kell szolgálnia, hogy a fogyatékossággal élő személyek és az autista személyek alkalmassá váljanak a társadalmi integrációra, érjenek el képességeikhez mért legmagasabb önállósági fokot. A társadalmi elfogadtatást, szemléletváltoztatást a sérült emberek értékeinek megismertetésén keresztül kell kezdeményezni. Ennek elérése érdekében a szolgáltatás keretein belül széles nyilvánosságú programok szervezését vállaljuk, valamint fókuszba állítjuk a munka világába való bekapcsolódás. A szolgáltatás térítési díjköteles, melynek mértéke az ellátott jövedelmétől függ.

Kiemelt cél minden gondozási csoport esetén a családok mentesítése.

A KESZI keretein belül,  a Naposház Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye telephelyén működik a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatás.

Az autista személyeket gondozó csoportban törekszünk a környezet észlelése és annak rendben tartása iránti fogékonyságra, szocioterápiás eszközökkel történő, munkajellegű tevékenység kialakítására, szinten tartására.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

„Elsősorban felnőtt korú, fogyatékossággal és/vagy autizmussal érintett személy részére javaslom az ellátást. Aki részben önálló, de támogatást igényel, egyúttal önként és szívesen csatlakozik egy lelkes sorstárs csoporthoz. Nyitottan áll a mindennapi akadályok leküzdéséhez, melyhez szakszerű segítséget kaphat. Megragadja a lehetőséget a szabadidős rendezvények és az önkifejezést segítő szakkörök megismerésében.”

Ki veheti igénybe?

 •  betöltötte a 3. életévét
 • nem tanúsít veszélyeztető magatartást
 • önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szorul
 • nem igényel orvosi ellátást, állandó ápolást
 • gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben nevelésre, oktatásra, nem alkalmas és felvétele elhelyezése korának, állapotának megfelelő oktatási intézményben nem biztosítható
 • fogyatékos gyermek, tanítási szünet idején

Ki jogosult az ellátásra?

 • a súlyos fogyatékosság igazolására fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy jogosultságát megállapító irat
 • a minimum 50 % egészségkárosodást igazoló szakvélemény

Hogyan lehet a szolgáltatást igényelni?

 • az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, tehát nyomtatványt kell kitölteni;
 • a kérelemhez mellékelni kell a diétás étkezés szükségességét igazoló iratokat, amennyiben a szolgáltatás részeként biztosított étkezést diétás formában kívánja igénybe venni;

Hogyan jutok hozzá kérelem nyomtatványhoz?

 • az intézmény honlapjáról letölthető EZEN A LINKEN;
 • a Naposház Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye telephelyén, előre egyeztett időpontban, személyesen is átvehető;
 • a térség településein az Önkormányzat és a családsegítő munkatárs segítségével

Hol lehet a kérelmet (mellékletekkel együtt) benyújtani?

 • személyesen, előre egyeztett időpontban az Naposház fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye telephelyén (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.);
 • postai úton történő továbbítással;

Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • elbírálást követően nyilvántartásba vesszük;
 • várólista szerinti sorrendről tájékoztatjuk
 • telefonon és személyesen történő egyeztetés az igénybevétel részleteiről
 • megállapodás megkötésére kerül sor;
 • a kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik;

A nappali ellátást biztosító intézmény látogatása?

 • egyéni egyeztetés alapján történik az intézmény látogatásának módja, gyakorisága, a beillesztés sebessége

Cikk letölthető dokumentum formában: „Sárga pulcsisok” Sárváron