Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Mit nyújt a szolgáltatás?

 • A segélyhívó szolgáltatás, amely „életet menthet.”
 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Biztosítjuk az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni.

Ki veheti igénybe?

 • a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időkorú (65 év feletti), valamint fogyatékos személyek. A térség valamennyi településén élő, közülük szolgáltatást igénylő, rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk.

Hogyan lehet igényelni?

 • az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik,

Hogyan jutok hozzá kérelem nyomtatványhoz?

 • az intézmény honlapjáról letölthető;
 • az Alapszolgáltatási Centrum Központi irodájában személyesen is átvehető;
 • a térség településein az Önkormányzat és a családsegítő munkatárs segítségével

Hol lehet a kérelmet (mellékletekkel együtt)  benyújtani?

 • személyesen, ügyfélfogadási időben az Alapszolgáltatási Centrum központi irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.);
 • postai úton történő továbbítással;

Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • elbírálást követően nyilvántartásba vesszük;
 • megállapodás megkötésére kerül sor;
 • a kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik;

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Mosonmagyaróvár térségi társulás valamennyi településén tudjuk biztosítani