IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSAI /DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

„Most már rád vár a feladat, / nyisd hát meg a szívedet! / Jusson nekik gondoskodás, / melegítő szeretet. / Ne azért, mert elvárható, / ne azért tedd Ővelük. / Csak emlékezz, te rólad / szólt sokáig az életük. / Légy mellettük, ha teheted, / – kis világuk oly rideg. / Öleld Őket szeretettel, / melegítsen a szíved.”                                                                                      (Aranyos Ervin)

A szolgáltatás célja, feladata

Milyen szolgáltatást biztosítunk?

 • idős személyek nappali ellátását: ide tartozik a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása
 • demens személyek nappali ellátását: ide tartozik a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása (a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.)

Ki veheti igénybe?

 • A saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Célunk:

 • A szolgáltatást igénybe vevők számára a nappali ellátás biztosítása, módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre, a napi életritmus biztosításával. Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, foglalkoztatásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Mivel foglalkozunk a nappali ellátás során?

·       Mentális gondozás, Mozgásterápia, Zeneterápia, Táncterápia, Művészetterápia, Játékterápia  Biblioterápia, Szociális információs szolgáltatás,

Hogyan lehet a szolgáltatást igénybe venni?

 • az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik

Hogyan jutok hozzá kérelem nyomtatványhoz?

 • az intézmény honlapjáról letölthető;
 • az Alapszolgáltatási Centrum Központi irodájában személyesen is átvehető;
 • a térség településein az Önkormányzat és a családsegítő munkatárs segítségével

Hol lehet a kérelmet (mellékletekkel együtt)  benyújtani?

 • személyesen, ügyfélfogadási időben az Alapszolgáltatási Centrum központi irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.);
 • bármely idősek klubjában a munkatársaknál
 • postai úton történő továbbítással;

Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • elbírálást követően nyilvántartásba vesszük;
 • megállapodás megkötésére kerül sor;
 • a kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik;

Telephelyek/Idősek klubja egységei:

 • Mosoni Idősek Klubja, 9200 Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 109.
 • Óvári Idősek Klubja, 9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
 • Jánossomorjai Idősek Klubja, 9241 Jánossomorja, Iparos u. 26.
 • Lébényi Idősek Klubja, 9155 Lébény, Iskola u. 13.
 • Hegyeshalomi Idősek Klubja, 9222 Hegyeshalom, Fő út 158.

A szolgáltatást valamennyi településről igénybe lehet venni.