DEMENCIA TANÁCSADÁS

Demencia

A születéskor várható átlagos életkor lassú növekedése mellett egyre inkább számítani lehet arra, hogy növekszik a demenciával küzdő idősek száma, amelyet a szakemberek jelenleg Magyarországon nem tudnak megbecsülni.

Egy nap a kezébe vesz egy könyvet, de hiába olvas bele, nem érti a szavakat. Később eltéved a saját otthona közelében. Végül már a szeretteit sem ismeri fel. A szervezet még működik, de ön….. már eltűnt.

A latin eredetű demencia kifejezés szó szerint „ész, értelem nélküli állapotot” jelent. Az orvosi használatban azonban a szellemi képességek hanyatlásával, csökkenésével azonos. Kialakulásának valószínűsége az életkor előrehaladtával nő (65 éves korban minden tízedik, 90 éves korban minden harmadik embert érint), a demenica mégsem keverendő össze az öregedéssel együtt járó szellemi hanyatlással! Az ugyanis természetes, hogy idősödve kevesebbre vagyunk képesek. A demencia ennél többet jelent: ekkor a szellemi hanyatlás mértéke kóros!


A demens beteg:

 • egyre kevésbé tud tisztán gondolkodni,
 • elfelejt dolgokat,
 • nem tud kommunikálni, nem tudja kifejezni magát
 • egyre nehezebben tudja a mindennapi feladatokat elvégezni, például főzni vagy felöltözni.
 • depresziós lehet,
 • hangulata hullámzó lehet és agresszívvé válhat,
 • előfordulhat, hogy elkóborol vagy eltéved.

 ALZHEIMER-KÓR

A másik jelenség, amivel az emberek gyakran keverik a demenciát, az Alzheimer-kór. Valóban van átfedés, de az Alzheimer-kór csak az egyik típusát képezi a demenciának. Tehát minden Alzheimer-kóros demens, de nem minden demens beteg Alzheimer-kóros is egyben, hanem csupán az 50-75 százalékuk. A kór tünetei a demencia tüneteihez képest a következőkkel egészülnek ki: hibás vagy csökkent ítélőképesség, beszédzavarok, a begyakorolt mozgások zavara, tárgyak rossz helyre tétele, passzivitás, hallucinációk, téveszmék.

VEGYÜK ÉSZRE!

Jó lenne, ha minél több demens beteget minél korábban diagnosztizálnának, és közülük minél többen kerülnének gondozásba! Fontos tudatában lennünk a fenti tüneteknek, hogy hozzátartozónkon minél előbb felismerjük ezeket – ugyanis a legtöbbször nem a betegben, hanem családtagjában merül fel a gyanú! Figyeljünk fel arra, ha idősebb rokonunknál lassúbb gondolkodást, szellemi „elnehezedést” észlelünk.

Ha a demenciát időben diagnosztizálják, sok mindent tehetünk azért, hogy a beteg megbirkózzon a problémákkal és életminősége javuljon.

 A legtöbb demens beteg 65 évnél idősebb, de valószínűleg több ezer 65 évnél fiatalabb embert is sújt ez a betegség.
A demencia nemtől, etnikai és társadalmi hovatartozástól függetlenül bárkit érinthet.
A demencia nagyon megnehezíti a betegek és családjaik, gondozóik életét, nem csak egészségügyi probléma, hanem kihat a társas kapcsolatokra és a szociális háttérre is.

családi gondozók gyakran maguk is idősek és elesettek. A gondozás jelentette megerőltetés a gondozó fizikai vagy mentális megbetegedéséhez vezethet.

A szociális szolgáltatások közül szívből ajánljuk a 

IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA – DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

A szociális alapszolgáltatások közül az idősek klubjai szolgáltatásában részesülhetnek azok az idősek is, akik rendelkeznek demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel.

A  nappali ellátás irányelve a személyközpontúságra épül.

A személyközpontú gondoskodás célja, hogy elősegítse:

 • a demenciával küzdő idősödő embereknek,
 • a családjaiknak,
 • mindazoknak a „jól-létét”, akik törődnek velük.

A demenciával küzdő személy jól-léte itt azt jelenti, hogy:

 • aktívan tölti a napjait segítő közreműködéssel,
 • biztonságban érzi magát,
 • érzelmi támogatást kap.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

 • állandó távfelügyelet biztosít
 • „geokerítés” funkciója meghatározhatja pontosan hol van az idős
 • esés esetén azonnal riasztja a diszpécserközpontot

 

Az intézmény és a Gondoskodás Alapítvány évek óta dolgozik azért, hogy Mosonmagyaróvár demenciabarát közösségé váljon.

 • Előadásokat tartottunk hozzátartozóknak a demenciával kapcsolatban
 • Alzheimer Cafét indítottunk 2015-ben a városban
 • Rendszeresen részt vettünk városi kitelepüléseken
 • Demenciabarát konferenciát szerveztünk
 • Demenciahátizsákot állítottunk össze a gondozó családoknak
 • Demenciaszínezőt készítettünk kisgyermekes családoknak
 • Külföldi tanulmányutakon vettünk részt, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk és felhasználjuk azt napi munkánk során.