UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Én nem néztem az okokat, csak azt, hogy a hajléktalanokon segíteni kell. Én az embereket néztem, és csak azt a célt láttam, hogy onnan kerüljenek el, ahol veszélyeztetve vannak, ahol nem lehet élni…” (Nagy Bandó András)

Elérhetőségek:
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 20.
Tel:  +36 20 385 1231
Email: hajlektalaniroda@szocmkt.hu

A szolgáltatás célja

Az utcai szociális munka olyan szolgáltatás, amely feladatot hétköznapokon, 14-22 óra között látjuk el az ellátási területen, az utcán segítségre szoruló egyének, csoportok felderítése, megkeresése, elérése és az intézményi elhelyezés megszervezése céljából.

A szolgáltatás feladata:

az utcai szociális munkás egyik legfontosabb feladata az ellátási területen felmerülő problémahelyzetek, veszélyeztető körülmények felismerése, a segítségre szoruló, krízishelyzetben lévő egyénnel, csoporttal való kapcsolatfelvétel, majd a szükséges beavatkozások meghatározása, intézkedések megtétele. Az utcai szociális szolgáltatás azoknak az embereknek nyújt elsősorban azonnali, avagy szükségletüknek megfelelő segítséget, akik mindennapjaikat, vagy annak egy részét életvitelszerűen közterületen töltik.

Feladata továbbá, hogy a – többségi társadalom normái szerint – lakhatásra nem alkalmas helyen életvitelszerűen tartózkodó (például: pince, nem téliesített nyaraló, présház, sátor, fűtetlen helyiség stb.) személyeknek szükségletüknek megfelelően segítséget nyújtson.

Az utcai szociális szolgáltatás feladata, hogy a szociális munka eszközrendszerével és a szolgáltatás kapcsolati rendszerének felhasználásával, illetve egyéb lehetőségek felkutatásával és felajánlásával

  • megelőzze, megakadályozza a közvetlen életveszéllyel fenyegető helyzetek kialakulását, – az utcai létből, a hajléktalan életmódból eredő kockázatok csökkentésével segítse a túlélést,
  • segítse a láthatóan segítségre szoruló egyének és csoportok szükségleteihez kapcsolódó szolgáltatások elérését, a szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
  • segítse az egyének és csoportok intézményi vagy önálló lakhatásának megoldását, társadalmi integrációjuk erősítését.