TÁMOGATÁS

Gondoskodás Alapítvány

Bank számlaszám: MBH Duna Bank Zrt. 58600269-11128801
Adószám: 18536546-1-08
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.

1998-ban jött létre az alapítvány azzal a céllal, hogy segítse a szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülő társadalmilag hátrányos helyzetű embereket, családokat. Támogatjuk: a fogyatékossággal élők nappali ellátásában ellátottakat,
a hajléktalan ellátásban ellátottakat, az idős ellátásban és a demens ellátásban ellátottakat, valamint az átmeneti otthonban élő gyermekeket, a nehéz sorsú családokat.
Az alapítvány első sorban kulturális és sport programokat, rendezvényeket biztosít, illetve táboroztatást, kirándulást szerves. Az intézményben élők hétköznapjait teszi színesebbé, azáltal, hogy foglalkoztatási anyagokat, eszközöket biztosít. Minden évben jótékonysági vigasságot szervez, melynek bevételét az ellátottak részére az alábbi programok megszervezésére fordítja: Mikulás ünnepséget szervez, karácsonyi ajándékokat biztosít a házi segítségnyújtásban élőknek, a nappali intézményekben és a bentlakásos otthonokban az ellátottaknak.
Az alapítvány bevételei: pályázatok, személyi jövedelemadóból befolyt 1%, adományok (természetbeni, pénzbeli, önkéntes munka).

ADOMÁNYOZÁS folyamata
Amennyiben az alapítvány valamely rendezvénnyel adományt gyűjt, köteles tájékoztatni az adományozót, az adomány gyűjtés céljával, a felhasználásáról.
Az alapítvány az adományozók felé minden esetben elszámol, beszámol érvényesíti a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeit.
Az adományozó célzottan is adományozhat, bizonyos célcsoportot, konkrét rendezvényt, programot, projektet. Ebben az esetben meg kell jelölni az adományozás során, a célt, rendezvényt, programot, projektet, az alapítvány csak erre a megjelölt célra használhatja fel a támogatást.
Például:

A szervezet közfeladat ellátása érdekében tevékenykedik ezért az alapítvány közhasznú, minden évben beszámolunk a közhasznú tevékenységeinkről.
Az adományozó számára igazolást állítunk ki.
Ha vállalkozástól (társasági adó alanyai) kap a közhasznú szervezet adományt, az adókedvezmény érvényesítéséhez igazolást szükséges kiadni.

Sok kicsi sokra megy”

ha 15.000,-Ft-ot tud adományozni, mi fagyizás, dinnyeevés, palacsintázást tudunk szervezni!
ha 50.000,-Ft-ot tud adományozni, mi légmatracot, gyógyászati és ápolási segédeszközök vásárlását tudjuk megtenni!
ha 250.000,-Ft-ot tud adományozni, mi gyógyászati betegágy vásárlását tudjuk megtenni!

 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!