Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igénybevétel

Segélyhívószolgáltatás, amely „életet menthet.”

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (gondok) szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

 • az egyedül élő 65 év feletti személy,
 • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A rászorultság tényét, a dokumentum kérelemhez történő csatolásával igazolni szükséges. Több feltétel egyidejű fennállása esetén, valamennyi feltételt külön kell igazolni.

Ellátást igénylő 

 • az egyedül élést nyilatkozatával (elérhetőség biztosítása),
 • az életkorát a személyazonosításra alkalmas okmányba való betekintéssel,
 • a súlyos fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget igazoló szakvélemény másolatának becsatolásával igazolja.  

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a házi orvos vagy kezelő orvos tölti ki.

A kitöltött kérelmet postai úton, személyesen, vagy elektronikusan az

Alapszolgáltatási Centrum

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
Telefon: 96/206-041 vagy + 36/20/851-2781
e-mail: alapsziroda@szocmkt.hu  – lehet benyújtani.

Ügyfélfogadási Idő:

Hétfő – Csütörtök 8,00 – 15, 00 óráig

Pénteken: 8,00 -13,00 óráig

 Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. Az ellátás biztosítása a beérkezés sorrendjében a kapacitások függvényében történik.  A szolgáltatás nyújtást megelőzően Megállapodást köt az intézmény ellátást igénylővel.

 Segélyhívószolgáltatás, amely „életet menthet.”

Az egyszerűen kezelhető segélyhívó készülék, veszélyhelyzet esetén riasztja a nap 24 órájában működő diszpécserszolgálatot és már érkezik is a szakképzett segítség! A hozzátartozó minden esetben értesítve van a segélyhívásról, de a segítséget a kollégáink biztosítják.

A szolgáltatást 65 év felett lehet igénybe venni.

Milyen esetekben jelent megoldást a jelzőrendszeres „SOS” készülék szolgáltatása:

 • Ha egyedül él, és érezte már magát veszélyben az otthonában.
  • Ha betegsége miatt, például vérnyomás ingadozás vagy cukorbetegség miatt előfordul a gyakori eszméletét vesztés.
  • Ha korlátozottan, nehézkesen tud közlekedni, ezért fél az eleséstől.
  • Ha elcsúszik a fürdőszobában.
  • Ha stroke vagy más betegség miatt elveszti az eszméletét.
  • Ha előfordul, hogy elveszti a tájékozódási képességét, vagy fél, hogy eltéved.
  • Ha gyanús zajt hall a házban, fél, veszélyben érzi magát.
  • Bármikor, amikor Ön veszélyben érzi magát.

Segélyhívó készülék működtetésének rövid összefoglalása:

Kisméretű, könnyű eszköz, mely egész nap viselhető nyakba akasztva.

 • SIM kártyával működik, ezért a lefedettség az egész ország területén biztosított.
  • GPS jeladóval rendelkezik, így mindig meg tudjuk határozni a viselője pontos helyzetét.
  • SOS pánikgombbal láttuk el, mellyel azonnal, egyszerűen elérhető a diszpécserközpontunk.
  • Kétirányú kommunikációra alkalmas, mint egy mobiltelefon.
  • Elesés-érzékelővel rendelkezik.
  • Beállítható a Geo-kerítés funkció, hogy a készülék jelzést adjon le, ha a viselője kilép egy előre meghatározott zónából.
  • A készülék 4 napig is működhet egy töltéssel, a lemerülésre pedig hangjelzéssel figyelmeztet.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Mosonmagyaróvár térségi társulás valamennyi településén tudjuk biztosítani

A szolgáltatás térítési díj köteles.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 jövedelmi kategória

 fizetendő térítési díj/nap

 0 Ft – 38.749 Ft

 0 Ft

 38.750 Ft – 46.500 Ft

 40 Ft

 46.501 Ft – 93.000 Ft

 60 Ft

 93.001 Ft – 124.000 Ft

 80 Ft

124.000 Ft- felett

100 Ft