Idősek nappali ellátásai

A Szolgáltatás Célja, Feladata

„Most már rád vár a feladat, / nyisd hát meg a szívedet! / Jusson nekik gondoskodás, / melegítő szeretet. / Ne azért, mert elvárható, / ne azért tedd Ővelük. / Csak emlékezz, te rólad / szólt sokáig az életük. / Légy mellettük, ha teheted, / – kis világuk oly rideg. / Öleld Őket szeretettel, / melegítsen a szíved.”                                                                                      (Aranyos Ervin)

 

Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, a szolgáltatást igénybe vevők számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen. Módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre, a napi életritmus biztosításával. Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, foglalkoztatásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Cél a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az ellátott szociális helyzetének javítása, egyedüllét, izoláció megszüntetése, továbbá a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése. Az igénybe vevők szociális biztonságának megőrzése érdekében a nappali ellátás szolgáltatásokat nyújt, szervez és hangol össze. Támogatja az ezekhez való hozzáférést. Segítséget nyújt a problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki és fizikai egészség megtartásában.

Az idősek nappali ellátása és a demens személyek nappali ellátása során az egyik legfontosabb cél a személyközpontú gondoskodás megvalósítása.

A személyközpontú ellátás alapértékei és filozófiája:

  • Minden ember életének van értelme. Minden ember autentikus személyiség, akiben a test és a lélek egy, akinek karaktere, történelme, érdeklődése van.
  • Arra fókuszálunk, hogy milyen képessége van még az idős embernek, és nem arra, ami elveszett.
  • Minél több ismeretet kell megszerezni az idősekről, a demenciával élőkről, hogy a legjobban megértsük őket, és minél jobban tudjuk a viselkedésüket értelmezni és kezelni.

Idősek nappali ellátásának a feladata:

A nappali ellátás feladata az érintettek vonatkozásában a szabadidő hasznos eltöltése, fizikai, szellemi aktivitás megtartása, képességek, készségek fejlesztése illetve szinten tartása, a gondolatok pozitív irányba való terelése, irányítása, új ismeretek nyújtása, segítségnyújtás ügyeinek intézésében, önálló életvitelének megtartásában, hogy az ellátott minél tovább maradhasson saját otthonában, lakókörnyezetében. A szolgáltatás térítési díj köteles melynek mértéke az ellátott jövedelmétől és az igénybevételi napok számától függ.

Idősek Nappali ellátása/Demens személyek nappali ellátása telephelyek:

  • Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 109.
  • Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
  • Jánossomorja, Iparos u. 26.
  • Lébény, Iskola u. 13.
  • Hegyeshalom, Fő út 158.

A nappali ellátást a társult településekről is igénybe lehet venni.