HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA

„Szemhunyásnyi idő alatt hajléktalanságba lehet sodródni, és (…) a lehetetlenség határát súrolja az onnan való visszatérés.” (Lakner Zoltán)

A szolgáltatás célja

Elérhetőségek:

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 20.
Tel: +36 20 8513103
Email: hajlektalanellatas@szocmkt.hu

 

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a tizennyolcadik életévüket betöltött hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Továbbá, akik személyes és szociális körülmények miatt lakással, szállással nem rendelkeznek, lakhatásukat megoldani nem képesek, és a házirend előírásait maradéktalanul betartják.

A hajléktalan ellátás megszervezése során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők alapvető jogaira, emberi méltóságára. Az intézményi szolgáltatás igénybevétele nem függ olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos. A szolgáltatás térítési díj köteles, mértéke az ellátott jövedelmétől függ.

A szolgáltatás igénybevételének feltétel:

a házirend elfogadása és betartása,
térítési díj fizetése,
együttműködés a szociális munkatárssal.

A szolgáltatás feladata:

A szakmai program megvalósításának elsődleges feladata a re-szocializációhoz szükséges készségek és képességek kialakítása az önálló életvezetésre való felkészülés biztosítása

Másik alapvető feladat, hogy az ellátottak egészségi és mentális állapotuknak megfelelő intézményi elhelyezést nyerjenek más intézményekben, amennyiben állapotukban tartós romlás következne be. Az egyéni és csoportos esetkezelések, kulturális és szabadidős programok segítik a közösségbe való beilleszkedést, alkalmazkodást, az egyén szocializációs fejlődését.

A Hajléktalan ellátásokat 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. telephelyen lehet igénybe venni.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

  • hajléktalan státusz
  • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
  • a Házirend elfogadása és betartása
  • a térítési díj köteles szolgáltatások esetében a térítési díj határidőre történő megfizetése
  • orvosi igazolás egészségi állapotról átmeneti ellátás igénybevétele esetén

 A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Mellékelni kell az adott évre érvényes jövedelmet igazoló dokumentum másolatát.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása – kérelem adatlap letölthető — itt

Fizetendő személyi térítési díjak, jövedelem alapján

 Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Lakhatás és esetvitel esetén

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át).

 jövedelmi kategória

 fizetendő térítési díj/nap Lakhatás és esetvitel

 0 Ft

 0 Ft

 1 Ft – 29.999 Ft

 300 Ft

 30.000 Ft – 49.999 Ft

 450 Ft

 50.000 Ft – 69.999 Ft

 650 Ft

 70.000 Ft – 89.999 Ft

 950 Ft

 90.000 Ft – 119.999 Ft

 1.300 Ft

 120.000 Ft – felett

 1.600 Ft

 Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Csak lakhatási szolgáltatás esetén

 jövedelmi kategória

 fizetendő térítési díj/nap csak lakhatás esetén

 0 Ft

 0 Ft

 1 Ft – 29.999 Ft

 150 Ft

 30.000 Ft – 49.999 Ft

 200 Ft

 50.000 Ft – 69.999 Ft

 300 Ft

 70.000 Ft – 89.999 Ft

 400 Ft

 90.000 Ft – 119.999 Ft

 500 Ft

 120.000 Ft – felett

 600 Ft