HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉS

Hajléktalan ellátások

A Hajléktalan ellátásokat 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. telephelyen lehet igénybe venni.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

        hajléktalan státusz

        az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése

        a Házirend elfogadása és betartása

        a térítési díj köteles szolgáltatások esetében a térítési díj határidőre történő megfizetése

        orvosi igazolás egészségi állapotról átmeneti ellátás igénybevétele esetén

 

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A kérelem adatlapot az ellátást igénylő személynek kell aláírnia, (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Mellékelni kell az adott évre érvényes jövedelmet igazoló dokumentum másolatát.

 

 

Népkonyhai szolgáltatás – kérelem szóban

  • a szolgáltatás térítésmentes

Nappali Melegedő – kérelem szóban

  • a szolgáltatás térítésmentes

Utcai szociális munka – JELZÉS ESETÉN

Éjjeli menedékhely – kérelem szóban

  • a szolgáltatás térítésmentes

Fizetendő személyi térítési díjak, jövedelem alapján

Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Lakhatás és esetvitel esetén

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át).

 jövedelmi kategória

fizetendő térítési díj/nap Lakhatás és esetvitel

 0 Ft

0 Ft

 1 Ft – 29.999 Ft

300 Ft

 30.000 Ft – 49.999 Ft

450 Ft

 50.000 Ft – 69.999 Ft

650 Ft

 70.000 Ft – 89.999 Ft

950 Ft

 90.000 Ft – 119.999 Ft

1.300 Ft

 120.000 Ft – felett

1.600 Ft

 Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Csak lakhatási szolgáltatás esetén

 jövedelmi kategória

fizetendő térítési díj/nap csak lakhatás esetén

 0 Ft

0 Ft

 1 Ft – 29.999 Ft

150 Ft

 30.000 Ft – 49.999 Ft

200 Ft

 50.000 Ft – 69.999 Ft

300 Ft

 70.000 Ft – 89.999 Ft

400 Ft

 90.000 Ft – 119.999 Ft

500 Ft

 120.000 Ft – felett

600 Ft